Menu
logo
Serwis
ID zlecenia
PIN

Nie znasz ID i PIN?Każde zlecenie zaczyna się od diagnozy – usługi serwisowej płatnej polegająca na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu.

Usługa serwisowa jest wykonywana w kolejności przyjęcia sprzętu na serwis. Szybkość wykonania usługi serwisowej jest uzależniona od ilości zleceń znajdujących się na serwisie oraz czasem oczekiwania na części, który może wynieść do 30 dni.

Warunkiem przyjęcia zlecenia napraw jest dostarczenie kompletnego urządzenia, a w szczególności dotyczy to materiałów eksploatacyjnych, oraz zasilacza. Urządzenia wydawane z naprawy jest na podstawie oryginału potwierdzenia przyjęcia. W przypadku znacznych kosztów naprawy pracownik firmy Spark System skontaktuje się z Panią/Panem w celu podjęcia decyzji w sprawie naprawy.

Po wykonaniu pracy zobowiązuję się do odebrania sprzętu w terminie nie przekraczającym 14 dni. Po wyznaczonej dacie zleceniodawca może zostać obłożony opłatą magazynową wynoszącą 5 zł od sztuki za każdy dzień zwłoki. Po upływie 30 dni od zawiadomienia go o gotowości towaru do odbioru przyjmuje się, iż porzucił on towar z zamiarem wyzbycia się jego własności i towar staje się własnością Spark System i zostanie on sprzedany, lub zezłomowany by zwrócić koszty naprawy. Dane przechowywane przez firmę Spark System służą wyłącznie do celów obsługi zleceń serwisowyh, a także mogą być wykorzystane do celów marketingowych i statystycznych.

Spark System